петък, август 18, 2006

Понеже и аз съм един сисадмин...

Системен администратор седи в бар и пие бира.
Приближава се младо момиче и закачливо пита:
- Извинете, колко е часът?
Сисадминът сграбчва ръката й, тя кокетно започва да премигва, а той, показвайки и часовника на ръката и, с досада в гласа, казва:
- ЕТО ТУК... ВСИЧКО Е... НАПИСАНО !!!

Няма коментари: